Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Banki i kasy oszczędnościowe

Banki inwestycyjne

Banki inwestycyjne są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, których działalność jest skoncentrowana na rynku papierów wartościowych. Banki inwestycyjne przekazują środki pieniężne od podmiotów dysponujących oszczędnościami do podmiotów, które potrzebują określoną ilość środków finansowych w celu zrealizowania określonych inwestycji. Bank inwestycyjny emituje bankowe papiery wartościowe. Wykonują one także czynności związane z wydawaniem i obrotem papierami wartościowymi. Przykładem banku inwestycyjnego jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz towarzystwo podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Działalność banku inwestycyjnego jest ograniczona s

Banki specjalistyczne w Polsce

Banki specjalistyczne są instytucjami finansowymi obejmującymi nie tylko banki, ale również inne podmioty funkcjonujące na rynku finansowym. Ich charakterystyczną cechą jest to, że wykonują czynności bankowe polegające na udzielaniu kredytów (np. spółdzielnie kredytowe, banki hipoteczne), albo gromadzeniu depozytów i inwestowaniu środków (np. kasy oszczędnościowe, budowlane kasy oszczędnościowe). Specjalistyczny charakter banków polega na tym, że działają one w ściśle określonej dziedzinie, np. w dziedzinie budowlanej (np. budowlane kasy oszczędnościowe), w dziedzinie komunalnej, rolnej czy też melioracyjnej. Do grona banków specjalistycznych należą takż