Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Banki i kasy oszczędnościowe

Filia banku – cechy i zadania

Filia banku jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką banku. Posiada ona lokalizację poza miejscem funkcjonowania banku. Może być zlokalizowana na terytorium kraju, albo w innym państwie. W pierwszym przypadku filie są wyodrębnione wyłącznie pod względem organizacyjnym. Z kolei w razie, gdy filia znajduje poza granicami kraju macierzystego banku najczęściej jest wyodrębniona także pod względem prawnym i staje się odrębną spółką, tzw. spółką – córką. W państwie goszczącym posiada ona status niezależnego prawnie podmiotu, a dokładniej mówiąc banku krajowego utworzonego w postaci spółki akcyjnej. W związku z tym znajduje się ona pod nadzorem krajowych

Oddział banku – cechy i zadania

Oddziały banków można podzielić na trzy podstawowe grupy, a dokładniej mówiąc na oddziały instytucji kredytowych, oddziały banku krajowego za granicą oraz oddziały banku zagranicznego. Działalność oddziały instytucji kredytowej obejmuje wszystkie lub niektóre czynności wykonywane przez instytucję kredytową. Wszystkie jednostki organizacyjne tego typu działające na rzecz i w imieniu instytucji kredytowej na terytorium Polski są uznawane za jeden oddział. Oddział banku krajowego za granicą również może wykonywać wszystkie bądź tylko część czynności wynikających z treści zezwolenia KNF. Podobnie jest w przypadku oddziału banku zagranicznego w Polsce. Odd

Cechy SKOK – ów

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe gromadzą depozyty członków spółdzielni oraz udzielają im pożyczek i kredytów. Wśród usług świadczonych przez SKOK-i należy wymienić także przeprowadzenie rozliczeń finansowych na zlecenie klienta, a także pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa musi posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli chce poszerzyć zakres usługo pośredniczenie w zbywaniu i odkupie jednostek uczestnictwa fundusze inwestycyjnych. Dopiero po wydaniu stosownego zezwolenia przez wspomniany wyżej organ kasa może rozpocząć działalność w tym zakresie. Chodzi tu o spe