Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Ekonomia > Globalizacja gospodarki

Globalizacja gospodarki

Globalizacja gospodarki tworzy światowy system gospodarczy. Czynnikami tego systemu jest globalny system walutowy, rozwój struktur integracji gospodarczej oraz  światowy ład gospodarczy. Istnieje pełna zależność między krajami w kwesti funkcjonowania rynków globalnie. Szczególnie odczuwalne jest dla mniejszych gospodarek krajowych, gdy państwa bogatsze wpadają w kryzys gospodarczy. Obecna gospodarka jest bardzo mocno współzależna w zakresie handlu i organizacji przedsiębiorstw.  Czynnikiem globalizacji jest także integracja rynków finansowych, które są ściśle zależne od siebie. Kryzys na jednym rynku powoduje osłabieniu drugiego rynku. Szczególnie silne oddziaływanie mają rynki, których kraje ściśle ze sobą współpracują gospodarczo. Wiąże się to także  z istnieniem wolnych środków pieniężnych. Globalizacja gospodarki z jednej strony daje szansę na wyrównanie różnic rozojowych oraz poczucia wspólnych interesów.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.