Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Fundusze i zakłady ubezpieczeń > Fundusz powierniczy

Fundusz powierniczy

Fundusz powierniczy jest instytucją finansową występującą na rynku finansowym w roli zbiorowego inwestora. Umożliwia on zbiorowe lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe. W ramach funduszy powierniczych można wyróżnić fundusze akcji, fundusze obligacji i fundusze mieszane. Aktywa funduszu powierniczego to środki finansowe wniesione do niego przez indywidualnych inwestorów. Są one przekazywane na wspólny rachunek uczestników powierniczego funduszu w papiery wartościowe. Fundusze powiernicze są zarządzane przez zespół ekspertów w dziedzinie inwestycji środków finansowych. Ich podstawowym zadaniem jest zbudowanie zróżnicowanego portfela papierów wartościowych, w celu dywersyfikacji ryzyka. Umiejętnie stworzony portfel przynosi wymierne zyski i nie naraża inwestora na duże straty. Inwestor indywidualny korzystający z usług finansowych funduszu powierniczego może samodzielnie decydować o sposobie inwestowania jego środków.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.