Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Ekonomia > Faktoring – czy to się opłaca?

Faktoring – czy to się opłaca?

Faktoring jest rodzajem transakcji handlowych, które zostały wykształcone w praktyce anglosaskich finansowych instytucji. Bardzo szybko zyskała ona duże zainteresowanie na całym świecie, w tym także wśród polskich przedsiębiorców. Faktoring jest jednym ze sposobów finansowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa faktoringowe zajmują się ściąganiem wierzytelności w imieniu klienta przejmując ryzyko związane ze ściąganiem należności. Usługi faktoringowe polegają na odkupieniu od przedsiębiorcy wierzytelności z tytułu prowadzonej przez niego działalności. Firma faktoringowa staje się wierzycielem dłużnika swojego klienta. Z prowadzeniem działalności faktoringowej wiąże się duże ryzyko, ale jeżeli kadra ma odpowiednie umiejętności firma wypracowuje bardzo duże zyski. Firma faktoringowa pobiera opłatę od klienta, która jest różnicą między kwotą należności przedsiębiorcy, a kwotą zapłaconą mu przez firmę faktoringową.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.