Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Finanse > Działalność NBP

Działalność NBP

Narodowy bank Polski jest bankiem centralnym. Koncentruje się na następujących dziedzinach:

– wpółdziała w koncepcji gospodarczego rozwoju kraju i odpowiedniego funkcjonowania gospodarki,

– zajmuje się udzielaniem kredytów innym bankom,

– realizuje rozliczenia gotówkowe lub bezgotównkowe,

– zarządza państwową rezerwą dewizową,

– sprawuje nadzór nad całym systemem bankowym w Polsce,

– realizuje politykę dewizową,

– zajmuje się kszatałtowaniem polityki kursowej oraz ją realizuje,

– emituje znaki pieniężne oraz organizuje obieg gotówkowy,

– pełni funkcję reprezentacyjną wśród międzynarodowych instytucji finansowych,

W ramach nadzoru bankowego prezes Narodowego Banku Polskiego przekazuje zalecenia bankom lub nawet może cofnąć zgodę na prowadzenie działalności bankowej. Nadzór nad bankami sprawuje w oparciu o roczne bilanse, sprawozdania miesięczne lub bieżące. Ustala normy działalności banków celem utrzymania płynności i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego lub bezgotówkowego.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.