Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Finanse > Czynniki określające kurs waluty

Czynniki określające kurs waluty

Kurs waluty jest to cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie. Kurs waluty pełni funkcję informacyjną oraz cenotwórczą. Czynniki ekonomiczne określające kurs waluty to:

– podaż i popyt na waluty obce,

– stan bilansu handlowego i płatniczego,

– różnice w stopie inflacji,

– polityka walutowa i pieniężna

– stan koninktury gospodarczej.

Na kurs waluty mają także wpływ takie czynniki jak konflikty, kataklizmy czy wojny. Czasmi znaczenie też może mieć czynnik psychologiczny. Można powiedzieć, że kurs zależy od stanu całej gospodarki. Kurs ustalany jest na podstawie koszyka walut wymienialnych w następujących proporcjach, że dolar amerykański ma aż 45 procent. Zmiany kursu waluty dokonywane są przez dewaluację lub rewaluację. I tak dewaluacja to obniżenie kursu waluty krajowej natomiast rewaluacja jest podwyższeniem kursu waluty krajowej. Zmiany kursu walutowego może poprzedzić deprecjacja kursu waluty. W przypadku, gdy kurs  rynkowy jest wyższy od oficjalnego następuje niedoszacowanie waluty.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.