Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Ekonomia > Cele prywatyzacji

Cele prywatyzacji

W prywatyzacji przekazuje się majątek państwowy podmiotom prywatnym a następnie przekształca się gospodarkę państwową w gospodarkę prywatną kapitalistyczną.  Ma to głównie na celu ograniczanie roli państwa w gospodarce. Celami prywatyzacji jest cel efektywnościowy czyli podniesienie sprawności działania przedsiębiorstw oraz całej gospodarki kraju. Może być też cel ekonomiczny realizowany poprzez podniesienie dochodowości przedsiębiorstw i dochodu państwa a także społeczeństwa. Celem inflacji jest także ograniczenie roli państwa oraz podniesienie poziomu życia w społeczeństwie. Tym samym następuje ograniczenie biurokracji i zapewnienie swobody gospodarczej. Procesy prywatyzacyjne są nieuchronne, gdyż firmy państwowe wskutek złego zarządzania zubożeją i potrzebują restrukturyzacji co może zapewnić tylko przedsiębiorca prywatny z odpowiednim kapitałem. Dochody z prywatyzacji muszą być odpowiednio inwestowane przez państwo co przedkłada się później na stan ekonomiczny kraju.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.