Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Banki i kasy oszczędnościowe > Cechy SKOK – ów

Cechy SKOK – ów

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe gromadzą depozyty członków spółdzielni oraz udzielają im pożyczek i kredytów. Wśród usług świadczonych przez SKOK-i należy wymienić także przeprowadzenie rozliczeń finansowych na zlecenie klienta, a także pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa musi posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli chce poszerzyć zakres usługo pośredniczenie w zbywaniu i odkupie jednostek uczestnictwa fundusze inwestycyjnych. Dopiero po wydaniu stosownego zezwolenia przez wspomniany wyżej organ kasa może rozpocząć działalność w tym zakresie. Chodzi tu o specjalne zezwolenie, a nie o ogólne zezwolenie, jakie kasa musi posiadać, aby w ogóle została utworzona. Ogólne zezwolenie wydawane przez KNF zawiera określenie nazwy i siedziby kasy oraz zatwierdzenie statutu. Komisja Nadzoru Finansowego może odmówić wydania zezwolenia, jeżeli nie zachowano warunków prawnych, a także personalnych i kapitałowych.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.