Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Finanse > Budżet samorządowy

Budżet samorządowy

Budżet samorządowy jest ogółem wpływów i wydatków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a zatem odpowiednio gminy, powiatu lub województwa. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają własne mienie i środki pozyskiwane z innych źródeł oraz osobowość prawną. W związku z tym idea budżetu samorządowego jest jak najbardziej słuszna. Rozdzielenie budżetu samorządowego i państwowego umożliwia realizację naczelnej zasady samodzielności samorządu terytorialnego. Budżet samorządowy jest uchwalany jako załącznik do uchwały rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa. Zakres źródeł finansów publicznych samorządu terytorialnego obejmuje między innymi subwencje ogólną, dotacje celowe, a w przypadku gminy także dochody z opłat i podatków lokalnych. Wydatki są natomiast ściśle związane z wykonywaniem zadań publicznych wynikających z ustaw, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, czy też z administracją rządową.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.