Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Finanse > Budżet państwa

Budżet państwa

Budżet państwa jest ogółem wpływów i wydatków Skarbu Państwa oraz jednostek sektora finansów publicznych. Są to podmioty, które biorą udział w gromadzeniu i wydatkowaniu środków publicznych. Budżet państwa jest uchwalany na kolejny rok budżetowy, który jest określeniem prawnofinansowym roku kalendarzowego. Ma on postać załącznika do ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa jest uchwalana przez parlament, jednak zanim się tam znajdzie, musi zostać przygotowana przez rząd. Prace nad ustawą budżetową są w odpowiednim terminie inicjowane przez Ministra Finansów. Wydaje on rozporządzenie dotyczące przygotowania informacji niezbędnych do przygotowania budżetu państwa na kolejny rok. Rozporządzenie to jest potocznie określane notą budżetową. Na jej podstawie kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przygotowują spis planowanych wydatków i wpływów. Następnie w oparciu o przesłane informacje Minister Finansów przygotowuje projekt uchwały budżetowej. Projekt zostaje uchwalony przed Radę Ministrów. Dopiero wtedy uchwała budżetowa trafia do parlamentu, gdzie posłowie głosują nad jej uchwaleniem już jako ustawy.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.