Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Instrumenty finansowe > Bony skarbowe

Bony skarbowe

Bony skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa. Nabywa się i zbywa w drodze przetargu z dyskontem. Dyskonto jest zyskiem nabywcy, czyli różnicą między ceną wykupu bonów, a ceną ich nabycia. Wyjątkiem od zasady przetargu są umowy zawierane przez Ministra Finansów z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej przyznające im prawo nabycia bonów poza przetargiem. Każdy bon posiada wartość nominalną w kwocie 10 000 złotych. Bony są krótkoterminowymi papierami wartościowymi. Mogą być one emitowane na czas 1 – 90 dni, albo od 1 tygodnia do 52 tygodni. Bony skarbowe zalicza się do papierów wartościowych na okaziciela. Ich charakterystyczną cechą jest to, że rejestruje się je na specjalnych rachunkach i kontach depozytowych. Nie posiadają one formy dokumentu, a ich wartość nominalna jest określana w liście emisyjnym. Zarówno listy emisyjne, jak i komunikaty są ogólno dostępne, ponieważ publikuje się je na stronach internetowych ministerstwa finansów. Mogą być one emitowane także w innych środkach masowego przekazu mających ogólnopolski zasięg.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.