Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Ekonomia > Bilans handlowy

Bilans handlowy

Bilans handlowy jest to zestawienie dochodów z eksportu towarów z kraju za granicę i płatności za import towarów do kraju. Różnica między wpływami z eksportu a płatnościami za import nazywa się saldem bilansu handlowego. W przypadku, gdy eksport przewyższa import mamy nadwyżkę bilansu handlowego natomiast jeżeli import przewyższa eksport mamy deficyt bilansu handlowego. Bilans handlowy w naszym kraju wykonuje się w walucie krajowej, europejskiej Euro i dolarze amerykańskim. Dostępne one są na stronie Narodowego Banku Polskiego. Uważna analiza bilansu handlowego pozwala wyciągać wnioski dotyczące sytuacji gospodarczej danego kraju. Bilans handlowy jest często związany z sumą sald obrotów bieżących. Czynnikami wpływającymi na bilans handlowy jest cena wyrobu wytwarzanego w kraju, kurs walutowy, umowy handlowe, cła, podatki oraz cykle gospodarcze. Podkreślić należy także, że bilans handlowy jest częścią bilansu płatniczego.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.