Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Bezpieczeństwo finansowe > Bezpieczeństwo finansowe w SKOK-ach

Bezpieczeństwo finansowe w SKOK-ach

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe są uczestnikami ustawowego systemu gwarantowania depozytów. Bezpieczeństwo finansowe członków SKOK jest zatem gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Środki finansowe zgromadzone w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej są objęte gwarancją funduszu, ale do wysokości równowartości 100 000 euro, tak jak w przypadku banków. Kwota 100 000 euro jest limitem roszczeń przysługujących jednemu klientowi, bez względu na ilość posiadanych rachunków. Gwarancja obejmuje nie tylko środki pieniężne osób fizycznych, ale również spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i związków zawodowych. Depozyty organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego również są objęte gwarancją BFG. Bezpieczeństwo finansowe w SKOK-ach nie jest zapewnione dla depozytów członków zarządu i rady nadzorczej kasy oraz kierowników, dyrektorów oddziałów i ich zastępców. Ochrona Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie obejmuje również depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych i krajowej kasy.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.