Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Instrumenty finansowe > Akcje i ich rodzaje

Akcje i ich rodzaje

Akcje są najbardziej znanymi papierami wartościowymi różniącymi się pod wieloma względami. W związku z tym można przyjąć kilka rodzajów klasyfikacji według różnych kryteriów. Podstawowym podziałem akcji jest wyróżnienie akcji imiennych i na okaziciela. Podział ten wynika niejako z ogólnego podziału papierów wartościowych. Akcje imienne zawierają w treści określenie osoby akcjonariusza oraz wysokość dokonanej wpłaty. Akcje na okaziciela przysługują temu, kto je aktualnie posiada. W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych akcji nie powodują one ścisłego związania konkretnego akcjonariusza ze spółką. Akcje na okaziciela znacznie łatwiej zbyć, a obrót nimi charakteryzuje się daleko idącą swobodą. Inne rodzaje akcji, o których warto wspomnieć, to akcje aportowe, pieniężne i uprzywilejowane. Akcje aportowe są uzyskiwane w zamian za niepieniężne wkłady do spółki. Są one przeważnie akcjami imiennymi.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.